Zarząd Fundacji

Rada Fundacji:

Tomasz Fac

Jadwiga Kolasińska

Celina Bryniarska

Zarząd Fundacji:

Agnieszka Maćkówka

Prezes

Aneta Matusiak

V-e Prezes