Wsparcie

Modlitwa i Post

Modlitwa to spotkanie, oparte na wierze i zaufaniu Bogu z którym się spotykamy. Każde działanie na chwałę Pana wymaga wiele wysiłku, dlatego bardzo potrzebujemy Twojej modlitwy. Proś abyśmy wypełniali wolę Pana Boga, oraz by to, co czynimy było Jego, a nie naszym dziełem.

Jeśli chcesz umocnić swoją relację z Bogiem i wyprosić dla nas potrzebne łaski, możesz także w naszej intencji pościć. Zrezygnuj z jakiejś przyjemności, z czegoś co bardzo cię pociąga czy absorbuje i ofiaruj to Panu Bogu.

„Chcesz, aby twoja modlitwa poszybowała do Boga? Daj jej dwa skrzydła: post i jałmużnę”
św. Augustyn

Darowizna

Realizacja Każdego działania wymaga nakładów finansowych. Utrzymujemy się z pracy rąk własnych oraz ofiarności naszych sióstr, braci, sympatyków czy gości. Wsparcie finansowe pozwoli nam utrzymać Pustelnię , finansować nowe dzieła Wspólnoty MIMJ
i poszerzać działalność naszej nowo założonej Fundacji Źródło Miłosierdzia.

Dlatego w tym szczególnym czasie, pokornie prosimy Was dla miłości Bożej o wsparcie.

Dziesięcina

„We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”
Dz. 20, 35.

Pismo Święte Starego Testamentu jest źródłem dziesięciny. Pan Jezus nie zniósł tej praktyki dlatego zachęcamy do jej stosowania.

Czym jest dziesięcina? to 10% z tego, co mamy czy zarabiamy. Pamiętaj, że poprzez dawanie czcimy Boga i uznajemy, że to właśnie On jest właścicielem wszystkiego co posiadamy. Z jednej strony jest to wyraz naszego posłuszeństwa względem Pana Boga a z drugiej wyraz naszej ufności w to, że On sam zabezpieczy naszą przyszłość .

Więcej na ten temat w książce Uzdrowienie finansów. Jak z Bożą pomocą wyjść z długów ? M.W. Nowiccy

Swoją dziesięcinę możesz przekazać na cele naszej fundacji.

Numery kont do darowizn:

PLN 22 1020 2906 0000 1302 0460 6176
USD 69 1020 2906 0000 1902 0460 6200
EUR 05 1020 2906 0000 1102 0460 6192

Czatachowa jest miejscem, które wybrał sam Bóg, aby ludzie doświadczali w nim Jego obecności i Jego łaski .