Światło Jezusa

Nowe Pismo Charyzmatyczne Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa 

Rodzino Miłości i Miłosierdzia Jezusa, drodzy Przyjaciele,

 

Pan Jezus powiedział do Apostołów przed Wniebowstąpieniem: “Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc”. Te słowa są mottem nowego pisma Naszej Wspólnoty – kwartalnika “Światło Jezusa”. Chcemy Was zachęcić do czytania nowego czasopisma, ale przede wszystkim do modlitwy i formowania się w Duchu Miłości i Miłosierdzia, co jest szczególnym charyzmatem Naszej Wspólnoty.

Pragniemy byście mogli się również formować poprzez to czasopismo przeznaczone do dzieła Nowej Ewangelizacji w Kościele Katolickim. “Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”. J 3,21 Zbliżajmy się więc do Światła Jezusa, również poprzez to pismo.

Błogosławię Was w imię miłości i miłosierdzia Jezusa!

o. Daniel Galus i redakcja Światło Jezusa

Nasze nowe pismo kupisz na Spotkaniach modlitewnych Wspólnoty MiMJ oraz zamawiając w formie papierowej i elektrycznej

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Fundacji Źródło Miłosierdzia

Numery kont do darowizn:

PLN 22 1020 2906 0000 1302 0460 6176

USD 69 1020 2906 0000 1902 0460 6200

EUR 05 1020 2906 0000 1102 0460 6192

Sklep Fundacji

+48 690 015 009

Redakcja Światło Jezusa