Fundacja Źródło Miłosierdzia

Fundacja należy do Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa.
Wspólnota jest społecznością ludzi wierzących, otwartych na powiew ognia Ducha Świętego, którzy w łonie Kościoła Katolickiego pragną żyć pełnią Ewangelii Miłości, aby tak jak Maryja, Matka Miłości i Miłosierdzia, głosić Miłość i Miłosierdzie Jezusa, naszego Pana, poprzez modlitwę, słowo i czyn, co jest szczególnym charyzmatem wspólnoty.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Tak jak o tym wspomniałem, w związku z życzeniami świątecznymi, 1 grudnia 2020r. powstała Nowa Fundacja Wspólnoty Miłość i Miłosierdzia Jezusa – Fundacja Źródło Miłosierdzia. Nazwa Źródło Miłosierdzia nawiązuje do słów Pana Jezusa skierowanych do s. Faustyny w Dzienniczku nr 699:

W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz 699)

Jako członkowie Wspólnoty pragniemy wszystkich ludzi prowadzić do Źródła Miłosierdzia, którym jest zranione Serce Jezusa. Ta fundacja powstała więc po to, aby to pragnienie realizować czynem.

Prosimy was pokornie o wspieranie wszelkich dzieł związanych z działalnością nowej fundacji. Zanurzam was w duchowym Źródle Miłosierdzia, i ukrywam w ranie Serca Jezusa.

Z całego serca dziękuję wam już teraz, za wspieranie modlitwą i czynem nowej fundacji naszej wspólnoty.

O. Daniel Galus
wraz ze Wspólnotą MiMJ

Krótko o Fundacji

Fundacja jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy w łonie Kościoła Katolickiego, pragną żyć pełnią Ewangelii Miłości, otwartymi na powiew ognia Ducha Świętego, aby tak jak Maryja, Matka Miłości i Miłosierdzia głosić Miłość i Miłosierdzie Jezusa, naszego Pana poprzez modlitwę, słowo i czyn, co jest szczególnym charyzmatem wspólnoty.

Wsparcie Fundacji

Jesteśmy otwarci na wszelką pomoc, dlatego stworzyliśmy konto do darowizn. Więcej informacji udostępniamy na podstronie “Wsparcie”.

Wydarzenia 

Zobacz, jakie wydarzenia organizujemy oraz co aktualnie dzieje się w Fundacji Źródło Miłosierdzia.

Modlitwa ojca Pio w trudnych i beznadziejnych sytuacjach

 

Święty ojciec Pio twierdził, że dzięki tej prostej modlitwie wydarzyło się tysiące cudów.

O wsparcie prosiło go jeszcze za życia tysiące osób. Bardzo często do modlitwy w intencji innych wykorzystywał tę prostą, wyjątkową modlitwę. Chodzi o “Modlitwę do Najświętszego Serca Jezusa”, którą ułożyła św. Małgorzata Maria Alacoque, mistyczka, która doświadczyła Bożej miłości. Owocem kontemplacji Jezusa i Jego Serca był w przypadku św. Małgorzaty wymowny okrzyk: “To Serce na wskroś kochające i godne kochania”.

Jeśli pomodlimy się tą modlitwą, wyrażając nasze pełne zaufanie i miłość do Jezusa, z pewnością nas wysłucha.

 

Tekst modlitwy:

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.

Amen.

Fundacja Źródło Miłosierdzia

{

Mów światu o Moim Miłosierdziu, o Mojej Miłości.

- Dz. św. Faustyny, 1074

Wybrane zdjęcia

Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia z galerii Fundacji

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Chętnie odpowiemy na każde pytanie, lub po prostu porozmawiamy.